Anul Reformațiunii a trezit un deosebit interes la nivelul conducerii mondiale al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Ca atare, lucrările Conferinței Unității 2017 au devenit publice. Voi prezenta mai jos contribuția lui George Knight, cel mai popular teolog și scriitor adventist, la această conferință despre Anul lui Luther. Pentru cei interesați de acest subiect, întregul material poate fi descărcat de sub linkul următor: perspectiva istorică asupra autorității din cadrul adventismului.

    Oare tezele de mai jos reprezintă o revoltă a scriitorului dezlănțuit împotriva propriei biserici sau prin publicarea lor el devine purtătorul de cuvânt al unor facțiuni adventiste independente? Vom vedea.  

     În spiritul Anului Reformațiunii și al îndemnului președintelui Conferinței Generale de a fi credincioși principiilor Reformei, îmi ofer cele 9,5 teze (nu am avut timp pentru 95 de teze). Dar mai întâi vreau să subliniez că există vremuri pentru cuvinte ușoare. Dar vin vremuri, așa cum a descoperit și Martin Luther, pentru cuvinte mai ferme. Ca și Luther, îmi iubesc biserica și sper să se reformeze. Cred că Luther a scris propozițiile sale cu dragoste în inima lui. Și vă pot asigura că fac același lucru. Chiar doresc să văd vindecarea bisericii.

Iată cele 9,5 teze:

1. Singura bază pentru unitatea creștină este Scriptura, încrederea și dragostea lui Dumnezeu.

2. Manualul Bisericii clarifică faptul că „autoritatea cea mai înaltă” pentru biserica mondială o are Conferința Generală, situându-se „sub Dumnezeu”.

3. Dumnezeu este Cel care-i numește pe pastori. Tot ce poate să facă biserica este să recunoască chemarea lui Dumnezeu prin punerea mâinilor.

4. Hirotonirea nu este un subiect biblic. (Pasajele care folosesc verbul din KJV înseamnă în general a numi sau a consacra). Din poziția Bibliei înțelegem că nu există absolut nicio diferență între hirotonire și trimitere.

5. Pentru adventiști, Biblia este singura sursă de doctrină și practică. Un apel la manual nu este un apel la Biblie. Un vot în cadrul sesiunii Conferinței Generale nu este echivalent cu mărturia Bibliei.

6. Cu privire la problemele care nu sunt soluționate definitiv în Biblie, James White a folosit singura cale posibilă spre unitatea misionară, atunci când a trecut de la hermeneutica biblică care stipula că toate practicile creștine trebuie să fie explicate în mod expres în Biblie, la hermeneutica care considera că anumite practici erau permise dacă nu contraziceau Scriptura și erau în armonie cu bunul simț. (Noua hermeneutică a făcut posibil ca adventiștii de ziua a Șaptea să existe ca denominațiune).

7. Așa-numitele uniuni adventiste nonconformiste nu sunt în afara armoniei Bibliei.

8. Adventismul s-a mutat în timp de la a fi o biserică bazată pe Scriptura la una bazată pe tradiție și pe pronunțări ecleziastice.

9. Conducerea Conferinței Generale din 2017 se apropie periculos de copierea bisericii medievale în apelul său de a disciplina serios marile sectoare ale bisericii, pe baza unor chestiuni non-biblice.

9.1. Documentele și procedurile recente ale Conferinței Generale nu reflectă credincioșia față de învățăturile Bibliei din Fapte 15 sau Matei 18.

9.2. Datorită suprimării datelor și a manipulării evenimentelor din jurul procesului de votare, nu cred că votul din 2015 privind hirotonirea femeilor a reprezentat vocea lui Dumnezeu.

9.3. Una dintre funcțiile importante ale profeților antici evrei a fost aceea de a confrunta preoții și regii, situându-se împotriva abuzului acestora de autoritate. Una din funcțiile Ellenei White a fost aceea de a confrunta președinții conferințelor din motive similare. Și astăzi dacă ar exista un profet în adventismul modern, acel profet ar avea multe de făcut.

9.4. Atmosfera actuală de confruntare din cadrul adventismului nu a fost provocată de uniuni, ci de către conducerea Conferinței Generale și de către tacticile sale non-biblice și manipulative.

9.45. Întâlnirile din octombrie 2017 pot ajuta Biserica Adventistă la nivel mondial să decidă dacă dorește să încline spre o eclesiologie adventistă sau spre o varietate romano-catolică.

9.5 Așa-numitele uniuni nonconformiste trebuie ori să stea împreună, ori să se alinieze la cerințele Conferinței Generale ori să dispară una câte una. Martin Niemöller, un important pastor german protestant din timpul celui de-al doilea război mondial, a scris o lucrare profundă: „Mai întâi s-au ridicat împotriva socialiștilor și nu am vorbit, pentru că nu eram socialist. Apoi s-au ridicat împotriva sindicaliștilor și nu am vorbit, pentru că nu eram un sindicalist. Apoi s-au ridicat împotriva evreilor și nu am vorbit, pentru că nu eram un evreu. Apoi s-au ridicat împotriva mea și nu a mai rămas nimeni care să vorbească.”

       

George Knight, Adventist Today

 

George Knight și cele 9.5 teze: emancipare sau tradiție?

Comentarii